No 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir obligāts visiem uzņēmumiem, kas vēlas turpināt darījumus ar vērtspapīriem.

Noteikumi

Spēkā no 2018. gada 30. novembra

1. Pieteikšanās procedūra LEI

1.1. Ja Baltic LEI OÜ (BLEI) klients vēlas pieteikties LEI koda saņemšanai vai atjaunot esošo LEI kodu, klientam ir jāaizpilda pieteikums BLEI mājaslapā www.balticlei.lv.

1.2. Iesniedzot pieteikumu, klientam ir pienākums piekrist šajā dokumentā izklāstītajiem noteikumiem un nosacījumiem, kā arī BLEI konfidencialitātes politikai.

1.3. Pēc pieteikuma saņemšanas BLEI uz klienta e-pastu nosūtīs rēķinu, pieteikuma dokumentu un pilnvaru.

1.4. Klientam pilnvara jāparaksta elektroniski vai ar roku un jānosūta atpakaļ uz BLEI e-pastu info@balticlei.lv. Parakstot pilnvaru, klients pilnvaro BLEI pasūtīt LEI kodu un/vai atjaunot LEI kodu savam uzņēmumam. Tāpat klients apstiprina, ka viņam/viņai ir tiesības piešķirt trešās personas atļauju BLEI, lai pasūtītu vai atjaunotu LEI kodu savam uzņēmumam.

1.5. Pēc rēķina apmaksas un parakstīta pilnvarojuma nosūtīšanas uz info@balticlei.ee BLEI sāk apstrādāt klienta pieteikumu, lai pasūtītu vai atjaunotu LEI.

1.6. Ja klienta dati ir kļūdaini vai trūkst informācijas, BLEI var sazināties ar klientu pa e-pastu vai pa tālruni.

1.7. Pēc veiksmīgas LEI piešķiršanas BLEI nosūta unikālo LEI kodu uz klienta e-pastu. Klients var pārbaudīt LEI koda derīgumu GLEIF mājaslapā.

1.8. Ja klients ir iesniedzis pieteikumu LEI saņemšanai vai atjaunošanai, ir parakstījis pilnvaru un samaksājis par pieteikumu, tad lēmums tiek uzskatīts par galīgu un pieteikumu nav iespējams atsaukt pēc klienta iniciatīvas.

1.9. BLEI patur tiesības noraidīt klienta pieteikumu LEI. Šajā gadījumā BLEI 100% kompensē iepriekš apmaksāto naudu.

2. Maksas un cenas

2.1. Sākotnējais LEI pieteikums BLEI maksā 79 EUR (bez PVN, cenas var tikt apliktas ar PVN).

2.2. LEI atjaunošanas maksa par nākamajiem 12 mēnešiem ir 65 EUR (bez PVN, cenas var tikt apliktas ar PVN).

2.3. Ja klients vēlas pasūtīt vairāk nekā 10 LEI kodus, BLEI klientam var piedāvāt personalizētu cenu piedāvājumu.

2.4. Par LEI administrēšanu nav jāmaksā.

2.5. Atkarībā no klienta valsts klienti var apmaksāt LEI saņemšanu vietējā bankā, ar kredītkarti vai regulāro bankas maksājumu.

2.6. Maksājumi tiek pieņemti tikai eiro.

3. Noslēguma nosacījumi

3.1. BLEI darbojas kā LEI reģistrācijas aģents klienta vārdā un sadarbojas ar GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation) akreditētām vietējām operatīvajām vienībām (LOU), lai pasūtītu vai atjaunotu klienta LEI kodu. BLEI nav juridiski saistīts ar kādu no LOU un atkarībā no apstākļiem un tirgus situācijas var izmantot dažādu LOU pakalpojumus.

3.2. BLEI patur tiesības jebkurā brīdī mainīt pašreizējos noteikumus un nosacījumus. Aktuālais dokuments vienmēr ir pieejams BLEI mājaslapā www.balticlei.lv.

3.3. BLEI nevar garantēt veiksmīgu LEI koda piešķiršanu jebkuram klientam, bet darīs visu iespējamo, lai veiksmīgi pabeigtu LEI saņemšanas procesu.

3.4. Klientam ir pienākums izmantot BLEI pakalpojumus pēc labākās gribas, un arī BLEI rīkojas atbilstoši. Klienta un BLEI attiecības regulē Igaunijas tiesību akti, un visi pārpratumi vispirms tiek risināti pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās nav panākta, pārpratumus izšķir Igaunijas tiesā.

3.5. Klients ir pilnībā atbildīgs par visām LEI darbībām, kas saistītas ar uzņēmumu, kuru viņš/viņa pārstāv, un BLEI nav atbildīgs par jebkādiem iespējamiem LEI saistītiem zaudējumiem.

Top