Privātuma politika - Baltic LEI
Saskaņā ar 2018. gada 3. janvāra MIFID2 direktīvu 2014/65/ES LEI kods ir obligāts visām juridiskajām personām, kas vēlas veikt darījumus ar vērtspapīriem.

Privātuma politika

Spēkā no 2017. gada 30. novembra

Ievads

Baltic LEI OÜ (turpmāk tekstā – BLEI) apstrādā un izmanto klienta datus, pamatojoties uz šajā dokumentā minēto. Ja klients piekrīt šiem noteikumiem, pirms LEI pieteikuma iesniegšanas jāatzīmē atbilstošais lodziņš. Atzīmējot šo lodziņu, klients dod atļauju Baltic LEI OÜ izmantot savus datus visiem procesiem un darbībām, kas saistītas ar LEI kodu.

1. Klienta datu apkopošana

1.1. Klienta datu apkopošana notiek BLEI mājaslapā www.balticlei.ee, kad klients aizpilda pieteikumu, lai pasūtītu LEI savam uzņēmumam vai iesniegtu pieteikumu LEI atjaunošanai. Ja nepieciešams, pēc pieteikuma saņemšanas e-pastā vai pa tālruni BLEI var pieprasīt papildu datu saņemšanu. Tāpat BLEI var lūgt ar klientu saistīto informāciju no vietējā uzņēmumu reģistra.

1.2. BLEI apkopo tikai tos klienta datus, kas ir nepieciešami, lai pieteiktos LEI, atjaunotu LEI vai veiktu citas darbības, kas saistītas ar LEI kodiem.

1.3. No klientiem iegūtie dati iekļauj uzņēmuma nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, galvenās mītnes adresi (ja tā atšķiras no juridiskās adreses), mātes uzņēmuma informāciju (ja uzņēmumam ir mātes uzņēmums, kas konsolidē pārskatus), pārstāvja vārdu un uzvārdu, e-pasta adresi, tālruņa numuru.

2. Klienta datu apstrāde un nosūtīšana

2.1. BLEI apstrādā klienta datus, izmantojot modernu datu apstrādes programmatūru. Datu apstrādes mērķis ir sagatavot klienta datus tādā formātā, kuru LEI izsniegšanai pieņem GLEIF akreditētās vietējās operatīvās vienības uzņēmumi.

2.2. BLEI nosūta klientu datus tikai GLEIF akreditētiem vietējās operatīvās vienības uzņēmumiem, kas izmanto klienta datus, lai ģenerētu un izsniegtu LEI kodu. Pamatojoties uz GLEIF akreditāciju, LOU ir pienākums uzglabāt un aizsargāt klienta datus saskaņā ar likumu.

3. Klienta datu aizsardzība un datu glabāšana

3.1. BLEI nesniedz klienta datus trešajām pusēm, izņemot, ja tas ir nepieciešams, lai veiktu ar LEI saistītās darbības.

3.2. Klienta dati tiek glabāti BLEI virtuālajā serverī, lai savlaicīgi sniegtu klientiem LEI atjaunošanas informāciju.

4. Klienta datu un pienākumu atjaunošana

4.1. Klients ir pilnībā atbildīgs par datiem, kas iesniegti par viņa uzņēmumu, un, ja dati ir jāatjaunina, klienta pienākums ir informēt BLEI par izmaiņām.

4.2. BLEI nav atbildīgs par jebkādiem iespējamiem zaudējumiem, kas var rasties kļūdainu klienta datu dēļ.