LEI koda statistika - Baltic LEI
Saskaņā ar 2018. gada 3. janvāra MIFID2 direktīvu 2014/65/ES LEI kods ir obligāts visām juridiskajām personām, kas vēlas veikt darījumus ar vērtspapīriem.
Atpakaļ

Legal Entity Identifier - Latvijas statistika

Pēdējoreiz atjaunoti 2022.08.13.

Galvenā informācija

Juridiskām personām, kas vēlas tirgoties ar vērtspapīriem, Latvijā kopš 2018. gada ir jābūt LEI kodam. Tas ir ievērojami veicinājis LEI popularitāti valstī. Pastāvīgie centieni padarīt finanšu darījumus drošākus un pārredzamākus ir bijuši pamatā vairākiem tiesību aktiem, kas veicinājuši LEI izdošanu valstī. Zemāk redzami dati par valsts desmit lielākajām LOU un to statistika pa reģioniem.
1 830
Kopējais izsniegto LEI skaits

Jaunie Latvijā izdotie LEI

Tirgus daļas dati (visi LEI)

Ubisecure Oy (641)
Bloomberg Finance L.P. (364)
EQS Group AG (120)
Business Entity Data B.V. (232)
Nasdaq CSD SE (91)
KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. (100)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (121)
GS1 (59)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (64)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (12)

Tirgus daļas dati (aktīvie LEI)

Ubisecure Oy (525)
Bloomberg Finance L.P. (212)
EQS Group AG (86)
Business Entity Data B.V. (83)
Nasdaq CSD SE (80)
KDD - Centralna klirinško depotna družba, d.o.o. (46)
LONDON STOCK EXCHANGE LEI LIMITED (45)
GS1 (40)
Herausgebergemeinschaft Wertpapier-Mitteilungen Keppler, Lehmann GmbH & Co. KG (36)
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. (6)

Top LOU pēc izdotajiem LEI, pārvaldīto un aktīvo LEI īpatsvars

Reģionālā statistika par izdotajiem LEI

Vārds
Aktīvo LEI īpatsvars
Visi LEI / Aktīvie LEI
50 %
6 / 3
0 %
3 / 0
100 %
1 / 1
0 %
1 / 0
100 %
2 / 2
100 %
1 / 1
0 %
1 / 0
50 %
2 / 1
0 %
1 / 0
67 %
3 / 2
0 %
1 / 0
100 %
1 / 1
0 %
1 / 0
0 %
1 / 0
50 %
6 / 3
67 %
12 / 8
83 %
6 / 5
100 %
1 / 1
25 %
8 / 2
0 %
1 / 0
100 %
1 / 1
50 %
4 / 2
71 %
21 / 15
40 %
5 / 2
20 %
5 / 1
100 %
1 / 1
60 %
341 / 205
80 %
5 / 4
100 %
1 / 1
50 %
4 / 2
0 %
1 / 0
67 %
6 / 4