No 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir obligāts visiem uzņēmumiem, kas vēlas turpināt darījumus ar vērtspapīriem.

BalticLEI piedāvā Legal Entity Identifier jeb Juridiskās personas identifikatora (LEI)
reģistrācijas pakalpojumus uzņēmumiem Baltijā.

Pieteikties LEI
LEI reģistrācijas process notiek saskaņā ar Juridisko personu identifikatoru reglamentējošās uzraudzības komitejas (LEIROC) procedūrām un standartiem. Izsniegtais LEI kods atbilst ISO standartam 17442:2012.

Pieteikums LEI

Lai pieteiktos LEI saņemšanai, vispirms aizpildiet pieteikumu BalticLEI mājaslapā un iesniedziet to sākotnējai datu pārbaudei.
Lasīt tālāk…

LEI atjaunošana

Primārais LEI kods ir derīgs vienu gadu. Pēc tam kodu ir nepieciešams atjaunot, lai tas būtu aktīvs arī nākamos 12 mēnešus. BalticLEI piedāvā ērtus risinājumus, lai jūsu LEI kods būtu aktīvs nepārtraukti.
Lasīt tālāk…

Informācija uzņēmējiem

No 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir obligāts visiem Latvijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kas veic darījumus ar vērtspapīriem.
Lasīt tālāk…

Kas ir LEI un kāpēc uzņēmumiem tas ir vajadzīgs?

LEI kods jeb LEI numurs ir globāls, unikāls uzņēmuma identifikācijas kods, ko izsniedz GLEIF akreditēta vietējā operatīvā vienība. Finanšu iestādes un regulatori LEI kodus izmanto, lai identificētu finanšu tirgus dalībniekus.

Saskaņā ar MiFID II direktīvu no 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir obligāts visiem juridisko personu tirgus dalībniekiem, kas ir reģistrēti Eiropā un tirgojas ar vērtspapīriem. Piemēram, ja uzņēmums ir reģistrēts Latvijā un vēlas iegādāties vietējās akcijas, tad no 2018. gada 3. janvāra šim uzņēmumam obligāti jābūt LEI identifikācijas kodam. Detalizēta informācija ir pieejama mūsu mājaslapas jautājumu un atbilžu sadaļā.

No 2018. gada 3. janvāra Latvijas uzņēmumiem bez LEI koda nav atļauts pārdot vai pirkt vērtspapīrus.

Kā saņemt LEI kodu manam uzņēmumam?

Lai pieteiktos LEI, identificējiet GLEIF akreditētu vietējo operatīvo vienību (Local Operating Unit – LOU), kas ir saņēmusi atļauju LEI kodu izsniegšanai. Tā kā Baltijas reģionā nav vietējo LOU, ir ieteicams izmantot LEI reģistrācijas aģentus, piemēram, BalticLEI vai LHV bank.

Lai pieteiktos LEI pie BalticLEI, jums ir jāveic četras vienkāršas darbības:

1. Aizpildīt pieteikuma veidlapu.
2. Parakstīt pieteikumu elektroniski vai izdrukāt, parakstīt ar roku un nosūtīt uz mūsu e-pastu.
3. Mēs nosūtīsim rēķinu un pēc maksājuma saņemšanas atvērsim pieteikumu LEI.
4. Pēc LEI koda saņemšanas mēs nosūtīsim to uz jūsu e-pastu.

Pēc noklusējuma BalticLEI izmanto datus no nacionālā uzņēmumu reģistra, un lietotājam ir tiesības vajadzības gadījumā veikt datu izmaiņas. Ja nepieciešams, mēs veiksim primāro datu pārbaudi un izmantosim papildu datus no uzņēmumu reģistra.

Pieteikuma aizpildīšana aizņem tikai 2 minūtes. LEI kods parasti tiek izsniegts 1–2 darba dienu laikā pēc maksājuma veikšanas.

LEI pieteikuma veidlapa un elektroniskais paraksts ir interneta pakalpojums. Ja jums nav iespēju parakstīt dokumentu tiešsaistē, tad varat nosūtīt to parakstītu ar roku uz mūsu e-pastu info@balticlei.lv

Globālā LEI sistēma

Kas var izsniegt LEI kodu?

Globālo LEI sistēmu veido 3 līmeņi. Sākumā tas var šķist mulsinoši. Šajā nodaļā mēs centīsimies detalizētāk paskaidrot būtiskākās definīcijas, kuras jāsaprot, lai izprastu LEI izsniegšanas loģiku.

Regulējošā organizācija
Vispasaules Juridisko personu identifikatoru fonds GLEIF (Global Legal Entity Identifier Foundation)

GLEIF ir izveidojusi Finanšu stabilitātes padome, kuras galvenais uzdevums ir izstrādāt, attīstīt un vadīt globālo LEI sistēmu. GLEIF ir arī LEI reģistratora jumta organizācija, kas uzglabā visus LEI datus. GLEIF ir bezpeļņas organizācija, kuras galvenais birojs atrodas Bāzelē, Šveicē.

LEI izsniedzējorganizācijas
Vietējā operatīvā vienība (Local Operating Unit – LOU)

LOU ir LEI izsniedzējorganizācija, kuru ir akreditējusi GLEIF. LOU uzdevumi ir datu apkopošana, verifikācija un LEI numuru ģenerēšana saskaņā ar protokolu. LOU ir jāpieprasa visa uzņēmuma informācija un jāpārbauda šie dati valsts uzņēmumu reģistrā. Visā pasaulē ir apmēram 30 LOU, bet tikai dažas no tām izsniedz LEI kodus uzņēmumiem Baltijas valstīs.

LEI reģistrācijas aģenti
Reģistrācijas aģents

Reģistrācijas aģents saskaņā ar GLEIF standartiem pārsūta klientu datus LOU un lūdz papildu apstiprinājumus no vietējā uzņēmumu reģistra. GLEIF iepazīstināja ar LEI reģistrācijas aģenta koncepciju 2017. gada aprīlī, lai nodrošinātu datu kvalitāti datubāzēs un vienkāršotu LEI piešķiršanu uzņēmumiem. BalticLEI ir reģistrācijas aģents Baltijas valstīs.

BalticLEI ir reģistrācijas aģents, kas darbojas Baltijas reģionā.

LEI struktūra

LEI (Juridiskās personas identifikators) ir unikāls uzņēmuma identifikācijas kods globālajā finanšu sistēmā. Kods ir veidots pēc ISO standarta 17442:2012. Katrs uzņēmums LEI kodu saņem vienu reizi. Tas sastāv no 20 simboliem:

1234567891011121314151617181920
LOU unikālajiem cipariem00Uzņēmuma unikālajiem simboliemPārbaudes simboliem
  • Pirmie četri simboli norāda uz LEI koda izsniedzējorganizāciju LOU.
  • Piektais un sestais simbols visiem uzņēmumiem ir vienāds – 0.
  • Nākamos 12 simbolus veido katram uzņēmumam unikāla burtu un ciparu kombinācija.
  • Pēdējie divi ir pārbaudes simboli.

Baltijas reģionā nav GLEIF akreditētu vietējo operatīvo vienību, tādēļ, pamatojoties uz pakalpojumu kvalitāti un gaidīšanas rindu, BalticLEI sadarbojas ar dažādām LOU. 2017. gada nogalē Vietējās operatīvās vienības atrodas lielākajās ES valstīs, un citur izmanto galvenokārt LEI reģistrācijas aģentu pakalpojumus.

LEI kood

Pārskats par valstīm, kurās atrodas vietējā LOU (pamatojoties uz 2017. gada novembra informāciju)

Pirmie LEI kodi tika izsniegti 2012. gada decembrī. Līdz 2018. gada beigām visā pasaulē tiks izsniegts vairāk nekā viens miljons LEI kodu. No 2018. gada 3. janvāra LEI kods ir obligāts visiem Igaunijā reģistrētajiem uzņēmumiem, kas veic darījumus ar vērtspapīriem. Lasīt vairāk par LEI sistēmas jumta organizāciju GLEIF mājaslapā.

LEI atjaunošana

Katram uzņēmumam izsniegtais LEI kods ir aktīvs vienu gadu. Pēc gada LEI kods ir jāatjauno. Atjaunošanas periods parasti ir 12 mēneši. Mēs iesakām pieteikties LEI koda atjaunošanai laicīgi, jo atjaunošanas process prasa laiku un, ja LEI kods nav aktīvs, nav iespējams veikt darījumus ar finanšu instrumentiem. Ja jūs jau zināt, ka aktīvs LEI kods ir nepieciešams ilgāku laika periodu, jūs varat pasūtīt LEI atjaunošanu daudzus mēnešus pirms atjaunošanas datuma. Piemēram, ja LEI ir izsniegts 2017. gada 1. novembrī un ir derīgs līdz 2018. gada 31. oktobrim, tad, pasūtot atjaunošanu 2018. gada februārī, LEI kods būs aktīvs līdz 2018. gada 31. oktobrim.

BalticLEI pastāvīgi uzrauga LEI derīguma termiņus un ziņo, ja jūsu LEI ir nepieciešams atjaunot. Lai pieteiktos LEI koda atjaunošanai, lūdzu, izmantojiet pieteikuma veidlapu mūsu mājaslapā.

Pieteikties LEI koda atjaunošanai

Cenrādis

79 EUR

Pirmreizējais LEI pieteikums

65 EUR

LEI atjaunošana uz vienu gadu

Cenas ir apliekamas ar PVN.

Uzmanību! Ja jūsu uzņēmumam nav iespējams izsniegt LEI, BalticLEI nodrošina 100% naudas atmaksu.

Jautājumi un atbildes

1. Kas ir LEI?

LEI (Juridiskās personas identifikators) ir unikāls 20 simbolu garš uzņēmuma identifikācijas kods globālajā finanšu sistēmā. LEI kodu izsniedz vienu reizi, un katram uzņēmumam tas ir unikāls.

2. Kāpēc man ir nepieciešams LEI kods?

LEI kods ir nepieciešams, lai juridiskā persona saskaņā ar EMIR (European Market Infrastructure Regulation) ievērotu pienākumu ziņot par darījumiem ar finanšu instrumentiem. Lai to padarītu vienkāršāku, regulatori vēlas saņemt vairāk informācijas par finanšu tirgus dalībniekiem un to darījumu partneriem.

3. Kādiem uzņēmumiem jāpiesakās LEI koda saņemšanai?

Saskaņā ar MiFID II direktīvu 2014/65/EL LEI kods ir obligāts visām juridiskajām vienībām, kas tirgo vērtspapīrus.

4. Kā pieteikties LEI koda saņemšanai?

BalticLEI vienkāršo LEI saņemšanas procesu!

  1. Aizpildiet pieteikuma veidlapu mūsu mājaslapā.
  2. Izdrukājiet, parakstiet un nosūtiet pieteikumu uz e-pastu info@balticlei.lv.
  3. Maksājiet ar bankas pārskaitījumu.

Pēc dažām dienām piešķirtais LEI kods tiks nosūtīts uz jūsu e-pastu.

5. Cik maksā LEI saņemšana?

BalticLEI noteiktā maksa par pirmreizējo LEI pieteikumu ir 79 EUR + PVN, kā arī 65 EUR + PVN par LEI atjaunošanu.

6. Kā apmaksāt LEI saņemšanu?

Pēc pieteikuma saņemšanas mēs nosūtīsim rēķinu, kuru iespējams viegli apmaksāt, izmantojot vietējās bankas pakalpojumus.

7. Cik ilgi LEI kods ir derīgs?

LEI kods ir aktīvs vienu gadu no izdošanas datuma. Pēc tam LEI kods jāatjauno uz nākamajiem 12 mēnešiem.

8. Kur pārbaudīt LEI kodus un to derīgumu?

LEI kodus iespējams pārbaudīt GLEIF mājaslapā: http://www.gleif.org/en/lei/search/

Par

Baltic LEI OÜ ir Igaunijā reģistrēts uzņēmums, kas darbojas kā LEI Reģistrācijas aģents Baltijas valstīs. Mūsu misija ir padarīt LEI saņemšanas procesu maksimāli vienkāršu un ērtu mūsu klientiem. BalticLEI sadarbojas ar GLEIF akreditētām vietējām operatīvajām vienībām (LOU) un, pamatojoties uz tirgus situāciju, drīkst sadarboties ar dažādām LOU.

Top