Juridiskās personas identifikatori: LEI numura atjaunošana - Baltic LEI
Saskaņā ar 2018. gada 3. janvāra MIFID2 direktīvu 2014/65/ES LEI kods ir obligāts visām juridiskajām personām, kas vēlas veikt darījumus ar vērtspapīriem.

Juridiskās personas identifikatori: LEI numura atjaunošana

Baltic LEI - LEI koodi uuendamine

Juridiskās personas identifikatori: LEI numura atjaunošana


Visi LEI tiek izsniegti uz 1 gadu, un tie katru gadu jāatjauno.

Ir ļoti svarīgi izprast atšķirību starp LEI koda atjaunošanu un ar LEI saistīto datu maiņu.

  • Datu maiņa nozīmē datu atjaunošanu GLEIF datubāzē.

Ja mainās jūsu uzņēmuma dati, vienmēr atcerieties tos atjaunot pie sava pakalpojumu sniedzēja. To var izdarīt jebkurā laikā, un tas neietekmēs uzņēmuma LEI koda derīgumu. Izmaiņas jūsu datos mēs veiksim bez maksas.

  • LEI koda atjaunošana nozīmē LEI koda derīguma termiņa pagarināšanu.

LEI atjaunošanas process ietver arī GLEIF datubāzē iekļauto datu pareizības apstiprināšanu. Taču jūsu LEI atjaunošana nozīmē arī tā derīguma termiņa pagarināšanu. Tā kā par šī pakalpojuma nodrošināšanu jāveic samaksa trešajām personām un ir lielākas administratīvās izmaksas, par LEI koda atjaunošanu jāmaksā nodeva.

LEI koda ikgadējā atjaunošana ir nepieciešama, lai nodrošinātu, ka uzņēmumu dati GLEIF datubāzē ir atjaunoti. Tā kā bankas, finanšu iestādes un citas personas izmanto šo informāciju, lai identificētu uzņēmumus, kas iesaistās finanšu darījumos starptautiskajā tirgū, ir svarīgi, lai šie dati būtu precīzi.

Uzņēmumi paši nevar atjaunot vai mainīt datus GLEIF datubāzē. Lai to izdarītu, uzņēmumiem ir  jāizmanto pakalpojumu sniedzējs LOU jeb vietējā struktūrvienība. LOU pirms datu atjaunošanas GLEIF datubāzē pārbaudīs, vai sniegtie dati atbilst GLEIF prasībām. Tas nodrošina augstua līmeņa datu kvalitāti un uzticamību.

LEI atjaunošana

GLEIF datubāze ļauj pagarināt LEI koda derīguma termiņu tikai uz 12 mēnešiem.

Te svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja jūsu kods tiks pagarināts vairāk nekā 2 mēnešus pirms tā derīguma termiņa beigām, pagarinātais termiņš netiks pieskaitīts koda derīguma termiņam. Tā vietā LEI būs derīgs tikai 12 mēnešus no atjaunošanas datuma.

Tas nozīmē, ka jūsu uzņēmuma LEI termiņš beigsies agrāk un jūs maksāsiet vairāk par samazinātu derīguma termiņu. Tāpēc ir svarīgi nejaukt ar LEI koda saistīto datu mainīšanu (bez maksas) un LEI koda derīguma termiņa pagarināšanu (par maksu).

Mūsu datubāze automātiski pārbauda LEI koda derīgumu pirms atjaunošanas pieprasījuma nosūtīšanas. Tas palīdz mūsu klientiem ietaupīt naudu un laiku.

Baltic LEI datubāze ir savienota ar uzņēmumu reģistru, GLEIF datubāzi un mūsu vietējās struktūrvienības (LOU) sistēmu.

Izmantojot Baltic LEI datubāzi, jūs jebkurā laikā  varat pagarināt koda derīgumu uz laiku līdz pieciem gadiem. Mūsu automatizētā datubāze nesūtīs GLEIF datu bāzei atjaunošanas pieprasījumu, kamēr nebūs beidzies LEI koda termiņš.

Tā kā mūsu datubāze ir savienotiaar uzņēmumu reģistru,  mēs varam automātiski pārbaudīt atšķirības starp reģistru un GLEIF datubāzes datiem. Mēs jūs informēsim par neatbilstībām un automātiski atjaunosim datus GLEIF datubāzē.

Reizi gadā mēs lūdzam savus klientus pārskatīt viņu LEI datus un apstiprināt to precizitāti. Baltic LEI šo datu atjaunošanu nodrošina bez maksas.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs varam atjaunot un precizēt tikai mūsu pārvaldītos LEI kodus. Koda nodošana mūsu administrēšanai ir vienkārša, un tā tiek nodrošināta bezmaksas. Vairāk par LEI koda pārsūtīšanu varat lasīt šeit.

Baltic LEI pārrauga jūsu LEI derīguma termiņu un paziņos jums par LEI atjaunošanas nepieciešamību. Mūsu inteliģentā sistēma ļauj piedāvāt atjaunojumus uz laiku līdz pieciem gadiem. Šī iespēja ir ērta uzņēmumiem, kuriem LEI kods ir nepieciešams uz ilgāku laika periodu. Vairāku gadu līgumi ietaupīs jūsu laiku un naudu.

LEI derīguma pārbaude

Koda derīgumu GLEIF datubāzē var pārbaudīt jebkurā laikā. Derīgs LEI ļaus izvairīties no kavējumiem vai problēmām, kas rodas, finanšu iestādei veicot pārbaudes pirms darījuma.

LEI koda derīgumu varat pārbaudīt šeit.