LEI pieņemšanas priekšrocības - Baltic LEI
Saskaņā ar 2018. gada 3. janvāra MIFID2 direktīvu 2014/65/ES LEI kods ir obligāts visām juridiskajām personām, kas vēlas veikt darījumus ar vērtspapīriem.

LEI pieņemšanas priekšrocības

LEI pieņemšanas priekšrocības


LEI ātri pieņem jurisdikcijas visā pasaulē. Unikālie 20 ciparu kodi tagad ir obligāti daudziem uzņēmumiem, kas darbojas Eiropā, Ziemeļamerikā, Austrālijā un Āzijā. Iespējams, ka jūsu uzņēmumam reģistrācija LEI ir obligāta, un plaši izplatītā LEI ieviešana sniedz daudz priekšrocību finanšu pakalpojumu uzņēmumiem.

Efektivitātes veicināšana

Globālā LEI fonda (GLEIF) ziņojumā “JAUNA nākotne juridisko personu identifikācijai” (“A New Future for Legal Entity Identification”) ir raksturotas problēmas, ar kurām saskaras bankas, veicot jaunu uzņēmumu reģistrāciju. Vairāk nekā puse no aptaujātajiem bankas darbiniekiem norādīja, ka ticamu un pārbaudāmu  datu atrašana par potenciālajiem klientiem ir sarežģīta un laikietilpīga. Apzinoties, ka lielākajos uzņēmumos ir 1000 vai vairāk pilna laika darbinieku, kas strādā ar klientiem un pēc tam atjauno viņu informāciju, ir viegli saprast, cik lielus laika resursus tas prasa. Starptautiskā LEI datubāze var būtiski samazināt administratīvo slogu, kas saistīts ar klientu pārbaudi.

Uzlabota klientu pieredze

GLEIF baltajā grāmatā par klientu iesaistīšanas procesiem ietvertā informācija liecina, ka 2 no 5 vecākajiem pārdevējiem ir nobažījušies par potenciālo klientu zaudēšanu iesaistīšanas procesa laikā tā ilguma un sarežģītības, kā arī sniedzamās informācijas dēļ. LEI palīdz samazināt administratīvo slogu klienta pusē, ļaujot jums ātri tos ievadīt un uzsākt pakalpojumu sniegšanu.

Mazāki riski un uz datiem balstīta lēmumu pieņemšana

Plaša LEI pieņemšana ievērojami samazina riskus attiecībā uz starptautiskajiem finanšu darījumiem. LEI ir globālais identifikācijas standarts, tāpēc, izmantojot informāciju, kas saistīta ar uzņēmuma LEI, jūs zināsiet, ar ko veicat darījumu un kam tie pieder. Piekļuve šai informācijai ļauj droši novērtēt risku un pieņemt pārdomātus lēmumus.

Zemākas izmaksas

LEI var samazināt klientu iesaistīšanas izmaksas par 10%, samazinot pasaules investīciju banku nozares  kapitāla tirgus darbības izmaksas par 3,5% jeb naudas izteiksmē – $150 miljoniem. Tomēr šis skaitlis tikai daļēji raksturo kopējos iespējamos ietaupījumus. Laika samazinājums, ko uzņēmuma darbinieki pavada, pārbaudot un atjaunojot datus, ļaus ietaupīt vēl vairāk, nemaz nerunājot par izmaksu samazinājumu, kas saistīts ar uzticamu datu atrašanu. Piekļuve LEI datubāzei, kurā ietverta uzņēmuma jaunākā informācija, ir (un paliks) bezmaksas pakalpojums.

Risinājuma iespēja

Finanšu pakalpojumu nozare mainās. Reģistrējoties LEI, jūs apņematies veicināt pārredzamību starptautiskajā tirgū un radīt labāku nākotni visiem tirgus dalībniekiem.